Mentorstvo

Finansijske potrebe preduzeća su ključni aspekt ovog Programa. Kroz fokus grupe (kao i kroz anketiranje preduzeća i istraživanje) primećeno je da je pisanje biznis plana prihvatljivog za banke, kao i samo podnošenje zahteva za kredit kod banke, predstavljaju značajnu prepreku u poslovanju preduzeća u Srbiji. SRFP Program stavlja naglasak na finansijsku pismenost, poslovni menadžment i IPARD program/subvencije Vlade kao teme za obuku izgradnje veština vlasnika preduzeća.

Posle završetka obuka za pisanje biznis plana ili podnošenje zahteva za IPARD program, svi polaznici obuka će biti u mogućnosti da kontaktiraju sa predavačima radi konsultacija. Razumemo da je nemoguće steći svo potrebno znanje da bi se izradio biznis plan prihvatljiv za banke tokom obuke, zbog čega je ponekad potrebno mentorstvo kako bi se rešili problemi koji mogu iskrsnuti. Naši treneri će Vam zato biti na raspolaganju kada Vam je to potrebno.

Podrška mlekarskom sektoru

SRFP naročito podržava ruralna preduzeća, bilo da rade u poljoprivrednom ili nepoljoprivrednom sektoru. Imajući u vidu važnost i uticaj poljoprivrednog sektora u Srbiji, Program će organizovati obuke učesnika vrednosnog lanaca u mlekarskom sektoru.

Mlekarski sektor u regionu je tradicionalno povezan sa velikim prerađivačima, ali i sa mikro, malim i srednjim prerađivačima mleka koji snabdevaju lokalno tržište proizvodima sa dodatom vrednošću kao što su jogurti i sirevi. Ciljna grupa Programa su farmeri i prvi sledeći kupci mleka, što je po pravilu i kraj lanca vrednosti u pripremi za prodaju potrošačima.

Internet seminari (vebinari)

SRFP će emitovati internet seminare vezane za razne teme od značaja za poslovnu zajednicu u Srbiji, a koji će se održavati na svakih par meseci preko interneta. Program planira da ti seminari budu interaktivni, da u njima učestvuje dva ili više stručnjaka i pozvanih govornika, kao i da se u okviru toga odgovara na pitanja postavljena onlajn u vidu komentara. Molimo Vas da redovno proveravate na sajtu kada su zakazani internet seminari.