Biografije trenera

Slađana Gluščević, IPARD konsultant. Bogato iskustvo u kreiranju medijskog sadrzaja i uređivanju medija specijalizovanih za poljoprivredu iskoristila je u uspesnom vođenju agencije Smart IPARD, za ciji je projekat u Srbiju stigao prvi novac iz ovog pretprisupnog fonda. Na Unesco katedri za studije preduzetnistva masterirala je na temu IPARD fonda. Ucestvovala je u domacim i EU projektima koji se ticu agrara i ruralnog razvoja, a kao urednica portala Agrosmart svakodnevno obavestava i kroz analiticke tekstove edukuje javnost o ovom pretpristupnom instrumentu finansijske pomoci srpskoj poljoprivredi

Maja Mitic, PMP je dugorocni ekspert za razvoj MSP-a. Ima veliko iskustvo u poslovnom planiranju, medunarodnoj trgovini i upravljanju projektima kroz razlicite sektore. Posvecena je lokalnom ekonomskom razvoju i fokusirana na usluge razvoja poslovanja u oblastima Biznis i investicionog planiranja, inovacije i tehnologije, EU propisi, upravljanje rizicima, sertifikacija, zaštita životne sredine, pristup izvoznim trzistima.

Autor je mnogih projekata koje podržanih  od različitih međunarodnih institucija kao što su: World Bank, USAID, EU Interreg Cross-Border Cooperation, EBRD, FAO, i bilateralni projekti sa Kraljevinom Danskom. Dejan Serdar, trener Smart IPARD-a, generalni je direktor kompanije AxiomQ, kompanije za kodiranje i računarske aplikacije, i kompanije GST Irbil, kompanije za veletrgovinu hranom iz Erbila u Iraku. Gospodin Serdar je bio direktor Direkcije za agrarna plaćanja u srpskom Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 2008-2013, odgovoran za uspostavljanje IPARD programa u Srbiji. Magistrirao je inženjer / industrijski menadžment na Univerzitetu u Novom Sadu i dipl. na Bethani College (Bethani, Vest Virginia) iz oblasti međunarodne ekonomije i međunarodnih odnosa.

Slobodan Teofanov je IPARD konsultant. Radio je kao savetnik predsednika Vojvodine, kao konsultant u oblasti privrede i poljoprivrede i kao clan opstinskog Gradskog veca, sef Sekretarijata za poljoprivredu. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠRM) bio je pomocnik za ruralni razvoj i sef Uprave za ruralni razvoj.

Dario Balažević, trener za Smart IPARD, upravni je partner i konsultant za Equiteam Consulting u Beogradu, iskusan u poboljšanju pristupa klijenata kreditima i bespovratnim sredstvima iz Fonda za razvoj Srbije i IPARD-a. Trenutno je licencirani trener koji je angažovan u tekućem projektu Privredne komore Srbije, koji finansira KfW, Serbian Start-up Facility, čiji je cilj da obuči pristup novoosnovanim preduzećima kreditima. Tokom prethodnih angažmana, konsultovao se sa Alpha bankom za poboljšanje interne prodaje i prihoda od rasta i Delta Generali osiguranjem u vezi sa karakteristikama proizvoda i mogućnostima za rast prodaje.

Petrana Odavić, trener za Smart IPARD, angažovana je u Vladi Vojvodine na sprovođenju makroekonomije i fiskalne analize od 2005. Doktorirala je na Poljoprivrednom fakultetu / Agroekonomiji 2014. godine i mr. Poljoprivreda / agroekonomija 2008. godine na Univerzitetu u Novom Sadu.

Andjelija Marinkovic  je lider u digitalnom marketingu, na celu sa jednim od najpoznatijih trenera za digitalni marketing u Srbiji. Andjelija ima dugogodišnje iskustvo u oblasti digitalnog poslovanja i suvlasnica je kompanije Digital Masters, agencije za digitalni marketing

Jelena Veljkovic je  poznati marketinski strucnjak u velikom broju oblasti. Ona je trener u Centru za poslovne vestine, vec pet godina. Jelena saraduje sa velikim brojem malih i srednjih preduzeca u zemlji i inostranstvu. Njene glavne specijalnosti su marketinška strategija i digitalni marketing.

Bojan Bojović je trener Eduka Plus-a od 2009. do danas i izvršni direktor Preduzetnik.rs od 2007. Vlasnik je računovodstvene firme od 1995. godine, vlasnik / direktor marketinškog startapa od 2007. godine, pod kapom ANP Accountinga i Finansije sa sedištem u Nišu i Prokuplju.

Dr Dušan Radivojević je redovni profesor na programima  osnovnih, master i doktorskih studija na smeru Poljoprivredna tehnika i Zootehnika, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prof. dr Dušan Radivojević poseduje veliko znanje i praktično iskustvo u projektovanju i izgradnji smeštajnih kapaciteta, objekata i opreme za krave muzara i prateće kategorije. Vodeći je stručnjak u Srbiji u ovoj oblasti. Autor je mnogih projekata iz ove oblasti. Ima izuzetno iskustvo u razvoju smeštajnih objekata i opreme na malim porodičnim farmama za krave muzare sa pratećim kategorijama, kreiranju i razvoju dizajnerskih metodologija za različite sisteme smeštaja kako za male tako i za komercijalne i velike farme. Tokom godina praktičnog rada u nauci i praksi  na terenu, profesor Radivojević koristio je svoje znanje o upravljanju poljoprivrednim gazdinstvima i planiranju razvoja farmi, proizvodnji krme na farmi, upravljanju stajskim djubrivom, kao i postupcima u proizvodnji i preradi sirovog mleka.

Dr Milan Adamović je naučni savetnik, sa višedecenijskim iskustvom iz oblasti biotheničkih nauka primenjenih u praktičnoj poljoprivrednoj i stočarskoj proizvodnji. Kao dugogodišnji član naučno-istraživačkog tima Institututa za naučnoistraživački rad i transfer tehnologije u poljoprivredi,   PKB Agroekonomik, Beograd-Padinska Skela  radio na poslovima  osnovnih,  razvojnih i primenjenih istraživanja  u oblasti tehnologije  proizvodnje stočne hrane  i  ishrane domaćih životinja i transfer savremenih tehnološko tehničkih rešenja na farmama  za proizvodnju mleka i mesa PKB Korporacije Beograd, ali i drugim preduzećima u Srbiji i zemljama iz neposrednog okruženja.

U Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina , bavio se  primenjenim  istraživanjima u cilju razvoja  proizvoda na bazi alumosilikatnih i drugih mineralnih sirovina, za preveniranja metaboličkih poremećaja, očuvanja proizvodnih i reproduktivnih sposobnosti i zdravlja životinja, očuvanja kvaliteta animalnih proizvoda i zaštite životne sredine. Po penzionisanju angažovan je od strane više pravnih lica kao stručni konsultant za implementaciju različitih tehničko-tehnoloških rešenja primenjenih u primarnoj proizvodnji mleka i fabrikama stočne hrane.

Dr Predgrag Ikonić je magistrirao inžinjer prehrambene tehnike, tehnologije očuvanja hrane na Univerzitetu u Novom Sadu i doktor nauka o prehrambenom inženjerstvu, nauci i tehnologiji mesa Univerziteta u Novom Sadu. Dr Ikonić je od 2005. godine angažovan kao mladi istraživač, istraživač saradnik, istraživač saradnik i trenutno kao viši naučni saradnik, svi na Univerzitetu u Novom Sadu. Stručnjak je za geografsku oznaku i uspostavljanje sistema kontrole zaštićene oznake porekla (ZOP) (Protected Denomination of Origin - PDO) i zaštićene geografske oznake (ZGO) (Protected Geographic Indiction - PGI), bio je angažovan kao stručnjak / konsultant na ovu temu u raznim tačkama u proteklih deset godina. Dr Ikonić je kooperativni trener za Smart IPARD.

Dr Aleksandra Novaković je naučni saradnik na Institutu za prehrambenu tehnologiju Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirala je na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departmani za biologiju i ekologiju, Novi Sad. Dr Novaković je stručnjak za geografske oznake i uspostavljanje sistema kontrole zaštićene oznake porekla (ZOP) (Protected Denomination of Origin - PDO) i zaštićene geografske oznake (ZGO) (Protected Geographic Indication - PGI), angažovan kao stručnjak / konsultant na ovu temu tokom protekle decenije. Ranije u svojoj karijeri, dr Novaković je radila u privatnom sektoru kao mikrobiolog i asistent u kontroli kvaliteta u proizvodnji hrane. Dr Novaković je kooperativni trener za Smart IPARD.

Aljoša Uzelac se poslednjih sedam godina bavio poljoprivrednim osiguranjem u dve velike kuće osiguranja u Srbiji. Ima dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje delatnosti osiguranja u Srbiji. Gospodin Uzelac je diplomirani inženjer poljoprivrede-ekonomista poljoprivrede na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Đorđe Bugarin je gimnaziju završio u Futogu, a Poljoprivredni fakultet u Zemunu 1975. Kao stipendista bio je zaposlen u Zemljoradničkoj zadruzi Vojka, a posle tri godine postao je direktor OOK Stara Pazova, a uskoro i član upravni odbor za zadružne odnose PD „Napredak“ u Staroj Pazovi.

Od 1986. radi u Saveznom komitetu za poljoprivredu kao savetnik za društveno-ekonomske odnose, a kasnije kao savetnik za poljoprivredne zadruge. Glavni je autor Saveznog zakona o zadrugama (1990) i radio je u radnim grupama za izradu sistemskih zakona u periodu 1988-1990 (Zakon o preduzećima, Zakon o društvenom kapitalu).

Od 1990. godine radi kao direktor Zemljoradničke zadruge u Vojki, osnivač je i dobrovoljni predsednik Zadružnog saveza Srema. Od 1995. godine izabran je za sekretara, a od 2000. do 2006. godine za predsednika Zadružnog saveza Vojvodine.

Od 2004. do 2008. godine izabran je za člana Upravnog odbora Privredne komore Vojvodine i 2006. godine za sekretara za poljoprivredu, prehrambenu industriju i vodoprivredu. Od 2014. godine gospodin Bugarin je vršio dužnost sekretara za šumarstvo, preradu drveta i industriju nameštaja u Privrednoj komori Vojvodine.

Autor je brošure: „Ka novoj zadruzi“ u izdanju agencije „Priroda“, Beograd 1990. godine, glavni autor brošure: „Kako i zašto se organizovati u zadruge“, u izdanju SANU (Odbor za selo ), Beograd, 2012. i uredio nekoliko publikacija u izdanju Zadružnog saveza Vojvodine Novi Sad.

Opis modula obuke

No. Obuka/target group Sati Opis kursa Trenere
1. Podnošenje  zahteva za IPARD/drzavni subvencije (onlajn obuka)

Cilnja grupa:  Mikro, MSP i korporativne kompanije

3 Cilj interaktivnog obuka je da učesnici steknu uvid u proces prijave za IPARD, nacionalni subvencije, I rastucu upotrebu poljiprivrednog osiguranja.

Teme za obuku:

 • Uvodenje IPARD programa I zajednicke EU poljoprivredne politike. Vodic kroz IPARD mere za MSP iz poljoprivrednog sektora i IPARD aplikacija kao i svih potrebnih uslova i dokumenata potrebnih za prijavu.
 • Uvođenje svih drzavnih subvencija za MSP iz razlicitih sektora (poljoprivredni, prehrambeni, metalni, drvni i plasticni sekt.) iz sredstava AP Vojvodine, republickih fondova i svih ostalih raspolozivih izvora finansiranja.
 • Vodic kroz nacionalni okvir poljoprivrednog osiguranja.

Uticaj — ucesnicima ce se pruziti znanje o zakonodavstvu, moguccnostima, procedurama za aplikacije na nacionalnim i IPARD javnim pozivima. Ucesnici ce moci sami da pripreme prijave za nacionalne programe i neke od IPARD poziva. Ucesnici ce moci da se prijave za osiguranje u poljoprivredi sa podsticajima na lokalnom i republickom nivou.

Smart IPARD (Slobodan Teofanov, Sladjana Gluscevic)

 

2. Podnošenje  zahteva za IPARD Mera 7, ruralni turizam (onlajn obuka)

Cilnja grupa:  Mikro, MSP i korporativne kompanije

3 Ova IPARD obuka obuhvatiće skraćenu verziju redovne teme obuke za IPARD program (navedene gore), sa naglaskom na Mera 7 — „Diverzifikacija poljoprivrednih domaćinstava i razvoj poslovanja“ (ruralni turizam).

Teme za obuku:

 • Ko može konkurisati za fondove ruralnog turizma
 • Kreterijum
 • Koje vrste troškova mogu da pokriju projekat ruralnog turizma
 • Kako EU ocenjuje vaš projekat ruralnog turizma
 • Iznos pomoći EU i očekivano finansijsko učešće aplikanta u projektu
Smart IPARD (Slobodan Teofanov, Dejan Serdar, Sladjana Gluscevic)

 

3. Priprema poslovnog plana (učionica obuka)

Cilnja grupa: Mikro  i MSP

5 Cilj interaktivnog obuka je da učesnici steknu uvid u pripremu poslovnog plana.

Koraci u ovaj obuku:

 • Definicija i značaj poslovnog plana
 • Definicija pojedinačnih delova poslovnog plana kao ukupnih aktivnosti poslovnog plana
 • Pisanje poslovnog plana u procesu odobravanja bankarskog zajma
 • Analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora
 • Analiza tržišta
 • Tehnička i tehnološka analiza
 • Analiza lokacije
 • Analiza zaštite životne sredine
 • Organizacioni aspekti investicije
 • Analiza izvodljivosti
 • Ekonomska i finansijska analiza
 • Socio-ekonomska procena projekta
 • Analiza osetljivosti
 • Priprema poslovnog plana — studijski slučaj

Učinak na obuka: Učesnici će steći praktične veštine kako bi razumeli zahteve finansijskih institucija i pripremili poslovni plan uz minimalnu pomoć. Učesnici će biti u mogućnosti da naprave poslovne, tržišne i finansijske analize i da procene isplativost projekta ili poslovne ideje.

Maja Mitić, Eduka Plus, Smart IPARD

 

4. Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom) (učionica obuka)

Cilnja grupa: Mikro  i MSP

4 Cilj interaktivnaj obuka je da učesnici steknu uvid u to kako da pristupe banci i podnesu zahtev za kredit.

Koraci u ovaj obuku:

 • Neophodan opis dokumentacije
 • Popunjavanje potrebne dokumentacije
 • Zahtev za banku na osnovu ulaganja / svrhe prijave
 • Proces procene u banci (opis)
 • Realizacija kredita na osnovu odluke banke
 • Proces procene zahteva za bankarski kredit

Učinak na obuku: Učesnici će biti upoznati sa aspektima procesa odobravanja zajma i načinom pregovora o boljim uslovima zajma.

Maja MItic, Eduka Plus, Smart IPARD
5. Digitalni Marketing (onlajn obuka)  

Cilnja grupa: Mikro  i MSP

3 Cilj interaktivnaj obuku je da učesnici steknu uvid kako da razviju planove i strategije digitalnog marketinga na Internetu.

Obim obuke sadrži sledeće elemente:

 • Osnove digitalnog marketinga
 • Kako digitalni marketing moze pomoći mom poslu
 • Google, Facebook, oglasi
 • Instalirani oglasi
 • Kako napraviti veb stranicu
 • Vord press, Infografika, E prodaja
Eduka Plus (Anđelija Marinković)
6. Digitalna transformacija (onlajn obuka)

Cilnja grupa: Mikro  i MSP

3 sati

 

2 dana

Cilj obuke:Upoznavanje polaznika sa digitalnim poslovanjem, kako napraviti efikasno i profitabilno poslovanje u modernom svetu

Teme za obuku:

 • Digitalizacija računovodstva i poslovni softver
 • Digitalizacija upravljanja ERP i CRM sistemi
 • Digitalizacija plaćanja i elektronsko bankarstvo
 • Digitalizacija administracije Google Drive, Onedrive,
 • Komunikacija među zaposlenima zoom, microsoft teams.skype
 • Web sajt kao osnova digitalnog poslovanja
 • Predstavljanje firme na internetu i Googl-u
 • Predstavljanje firma na društvenim mrežama
 • Plasman proizvoda i usluga preko društvenih mreža
 • Naplata i prodaja putem neta
 • Osvajanje međunarodnog tržišta.
Eduka Plus (Bojan Bojovic)
7. Upravljanje krizama (onlajn obuka)

Cilnja grupa:  Mikro, MSP i korporativne kompanije

3 sati

 

2 dana

 

Cilj obuke: Učesnici obuke će razviti veštinu pripreme plana reagovanja u kriznim i neizvesnim situacijama. Uloga menadžmenta u upravljanju u kriznim situacijama.Učesnici će dobiti odgovor kako da povećaju mogućnosti povoljnih prilika i smanje posledice u kriznim situacijama.

Teme za obuku:   Dan 1:

 • Poslovanje u doba kriznih situacija
 • Krizni menadžment
 • Karakteristike kriznog menadžmenta
 • Plan kriznog menadžmenta
 • Uloga lidera/menadžera u kriznim situacijama
 • Ublažavanje posledica krize
  • Dan 2:
 • Analiza problema izazvanih kriznom situacijom
 • Analiza unutrašnjih snaga i slabosti u vezi sa kriznim periodom
 • Brzo reagovanje sa raspoloživim resursima
 • Plan opstanka u kriznom periodu
 • Plan razvoja i rasta u kriznom i post periodu
 • Aktuelne promene u načinu poslovanja
 • Aktelni programi pomoći države
 • Aktuelni izvori finansiranja za premošćavanje krize
Maja Mitic (Dan 1)

 

 

Eduka Plus

(Bojan Bojovic,

Dan 2)

8. Finansijsko planiranje (uključujući obrtni kapital /novčani tok i investicije)  (onlajn obuka)

Cilnja grupa: Mikro and MSP

3

 

Cilj obuke o finansijskom planiranju je da učesnici dobiju sliku o svom prilivu i odlivu novca i kako da izračunaju resurse za dugoročno smanjenje finansijskih tokova.

Interaktivni obuka sadrzi sledeće aktivnosti:

 • Upravljanje finansijama MSP i poljoprivrednika
 • Diskusija o radnom kapitalu, novčanim tokovima i investicijama
 • Korišćenje kredita
 • Prepoznavanje stvarnih finansijskih potreba poljoprivrednika, malih i srednjih preduzeća
Eduka Plus (Bojan Bojovic)
9. Iztraživanje tržišta (onlajn obuka)

Cilnja grupa: Mikro  i MSP

3 Cilj obuke: Učesnici će moći da identifikuju potrosački odgovor na proizvod kompanije, upoznaju potrebe i očekivanja potrošača, identifikuju i reše marketinške probleme kompanije.

Teme za obuku:

 • Analiza tržišta
 • Lansiranje novog proizvoda ili usluge
 • Vrste analize konkurencije (slabih ili jakih)
 • Kako poboljšati svest o brendu
 • Optimizacija marketinške kampanje
 • Poboljšanje usluga kupcima
 • Podešavanje poruka i cene proizvoda / usluge na osnovu percepcije potrosaca.
Eduka Plus (Jelena Veljković)
10. Upravljanje rizikom (onlajn obuka)

Cilnja grupa: Mikro  i MSP

3 Cilj obuke: Učesnici će moći da razviju veštine u proceni rizika i planiraju odgovarajuću strategiju; Takođe će naučiti kako da povećaju šanse i kapitalizuju pozitivne promene a smanje negativne rizike i negativne promene u svom poslovanju.

Teme za obuku:

 • Kreiranje plana upravljanja rizikom
 • Identifikacija rizika
 • Izrada registra rizika
 • Kvalitativna analiza rizika
 • Kvantitativna analiza rizika
 • Planiranje strategije upravljanja rizikom
 • Implementacija strategije upravljanja rizikom
 • Evaluacija i monitoring rizika
Maja Mitic

 

11. Podizanje standarda smeštaja muznih krava sa ciljem ostvarenja višeg kvaliteta proizvodnje  mleka (učionica obuka)

Ciljna grupa: Male, srednje i velike farme mleka

5 Cilj obuke: Upoznavanje sa novim standardima  za smeštaj muznih krava sa pratećim kategorijama kao jednim od uslova za uspešnu proizvodnju mleka.

Teme za obuku:

 • Mogucnosti adaptacije postojećih objekata za držanja muznih krava
 • Standardi kod vezanog načina držanja muznih krava
 • Osnovne tehnološke postavke za projektovanje i izgradnju staja za slobodne sisteme držanja muznih krava, sa pratećim kategorijama od teladi do junica, i tova.
 • Snabdevanje vodom,ventilacija i hladjenje, izdjubravanje objekata
 • Muža krava i primenjeni sistemi, standardi i oprema za mužu.
 • Muzne roboti
Dr. Dusan Radivojevic
12. Tehnologija ishrane visokomlečnih krava i proizvodnja kvalitetne stočne hrane (učionica obuka)

Ciljna grupa: Male, srednje i velike farme mleka

5

 

 

Obuka se sastoji iz tri dela:

Prvi deo obuke obuhvata

 • Tendencije u proizvodnji mleka i mesa u svetu
 • Ekonomska opravdanost ulaganja u podizanje genetskog potencijala krava
 • Uloga i značaj ishrane u očuvanju zdravlja i proizvodno reproduktivnih performansi krava
 • Savremene principi ishrane visokomlečnih krava i njihovog podmlatka (teladi i priplodnih junica)
 • Praktični primeri obroka za ishranu visokomlečnih krava po fazama laktacije i podmlatka goveda različitih uzrasnih kategrija.
 • Bilans potrebnih zemljišnih povšina za proizvodnju stočne hrane za različite kapacitete farmi

Drugi deo obuke odnosi se na proizvodnju kvalitetne stočne hrane sa posebnim osvrtom na:

 • Konzervisanje (siliranje) kabaste stoče hrane (sena lucerke , silaže i senaže)
 • Faktore koji utiču na kvalite silaže i senaže
 • Objekte za smeštaj konzervisane stočne hrane
 • Korišćenje mikser prikolica za distribuciju kompletnih obroka

Treći deo obuke odnosi se na:

 • Faktore koji utiču na reproduktivne rezultate visokomlečnih krava
 • Kvalitet mleka (sastav i higijenska ispravnost) i standardi kvaliteta koje mora da ispunjava 
Dr. Milan Adamovic
13. Razvoj izvoznih tržišta za proizvode i usluge (onlajn obuka)

Cilnja grupa:  Mikro, MSP i korporativne kompanije

3 Cilj obuke: Obuka je usmeren na preduzeća koja su zainteresovana za prelazak na strana tržišta za svoje proizvode i usluge.

Teme za obuku:

 • Da li ste spremni za izvoz?
 • Poslovna strategija za izvoz
 • Podizanje interesovanja kupaca
 • Upravljanje kvalitetom izvoza
 • Izvoz dokumentacije
 • Međunarodni prevoz
 • Finansiranje i plaćanje izvoza
Eduka Plus (Bojan Bojovic)
14. Geografsko Poreklo (onlajn obuka)

Ciljna grupa: mikro, mala, srednja i velika preduzeća

2 Cilj obuke: Obavestiti proizvođače tradicionalnih proizvoda i proizvoda poreklom o koracima za označavanje njihovih proizvoda prema standardima Srbije i Evropske unije zaštićenim kao Geografsko Poreklo.

Teme obuke (podeljene u dva dela):

Zaštita Geografskog Porekla prehrambenih proizvoda

 • Šta su tradicionalni prehrambeni proizvodi?
 • Koje su oznake Geografskog Porekla?
 • Zakonska regulativa u EU i Republici Srbiji
 • Registracija Geografskog Porekla — organizacija grupa proizvođača, uspostavljanje pravila, razrada itd.

Sistematska kontrola sertifikata i regionalnog obeležavanja kao Geografskog Porekla

 • Koji je postupak sertifikacije proizvoda sa poznatim Geografskim Poreklom?
 • Definicija plana kontrole
 • Kontrola kvaliteta specijalizovanih proizvoda različitih vrsta — razvoj sistema kontrole
 • Upravljanje statusom ovlašćenih korisnika i direktiva

Ishod obuke: Na kraju obuke, učesnik će biti obavešten o mogućnosti označavanja svog proizvoda kao Geografskog Porekla, koracima u legalnoj registraciji svog proizvoda kao Geografskog Porekla i zakonskom održavanju proizvoda kao takvog.

Smart IPARD
15. E-trgovina za poljoprivredni proizvodaci (onlajn obuka)

Cilnja grupa:  Mikro, MSP i korporativne kompanije

3

 

Cilj obuke: će obuhvatiti potpuno praktične savete i primere kako plasirati proizvode efikasno i uspešno preko društvenih mreža i interneta. Za praćenje obuke nike potrebno nikakvo predzanje.

Teme za obuku:

 • Kako otvoriti stranicu na Facebooku-praktičan primer
 • Kako se reklamirati plaćeno na Facebooku-praktičan primer
 • Korišćenje instagrama za plasman 'poljoprivrednih proizvoda
 • Reklamiranje na instagramu-praktičan primer
 • Organizacija i kontakt sa klijentima
 • Organizacija isporuke

 

Eduka Plus

(Jelena Veljkovic)

16. E-trgovina za Mikro, MSP i korporativne kompanije (onlajn obuka)

Cilnja grupa:  Mikro, MSP i korporativne kompanije

3 Cilj obuke:Upozanavanje firmi sa mogućnošćuprdaje proizvoda i usluga putem online platformi, online trgovina u zemlji i svetu

Teme za obuku:

 • Osnove online trgovine
 • Sistemi za online trgovinu i veb sajt kao osnova
 • Praktičan primer veb shopa preko besplatnih platformi woocommerce i word press
 • Praktičan primer prodaje preko platformi Shopify
 • Naplata putam kartica
 • Naplata putem paypal-a
 • Odnos sa kupcima i isporuka proizvoda
 • Zakonska regulative
Eduka Plus

(Bojan Bojovic)

17. Dizajn i pakovanje / Upravljanje brendom (onlajn obuka)

Ciljna grupa: mikro, mala i srednja preduzeća

3 Cilj obuke: Staviti učesnika na obuka u otvoren način razmišljanja kako da razviju svoje proizvode i usluge za otvoreno tržište odstupajući od tradicionalnog razmišljanja.

Svrha kursa je:

 • Dati pregled upravljanja brendom i teorija i principa razvoja novih proizvoda.
 • Upoznati učesnike sa dizajnerskim razmišljanjem — konceptom i postupkom — i njegovom upotrebom na delu.
 • Pokažite kako se višestruki aspekti marketinga (npr. brendiranje, razvoj proizvoda, pakovanje, maloprodaja, marketinška komunikacija / društveni mediji i iskustveni marketinški programi) udružuju u praksi.
 • Ilustrujte implikacije marketinške strategije na odgovor potrošača (npr. angažovanje, lojalnost).
Eduka Plus, Smart IPARD
18. Upravljanje ljudskim resursima / Propisi o zapošljavanju i porezi  (onlajn obuka)

Ciljna grupa: mikro i mala preduzeća

3 Cilj obuke: Informisanje mikro i malih kompanija koje proširuju ili održavaju radnu snagu o osnovama administrativnog upravljanja zaposlenima ili samo učenja novih podataka o ljudskim resursima, vladinim propisima ili poreskim obavezama zaposlenih.

Očekuje se da će obuka obuhvatiti teme:

 • Upravljanje ljudskim resursima i organizaciona strategija
 • Upravljanje promenama
 • Politika i planiranje
 • Regrutovanje i zadržavanje osoblja
 • Uspostavljanje struktura plata
 • Angažovanje osoblja i izgradnja tima
 • Upravljanje radnim vremenom
 • Upravljanje učinkom
 • Propisi o zapošljavanju u Srbiji
 • Zahtevi oporezivanja zarada
Maja Mitic
19. Poljoprivredno osiguranje  (onlajn obuka)

Ciljna grupa: mikro, mala i srednja gazdinstva

2 Cilj: Cilj obuke je da poljoprivrednike upozna sa načinom na koji mogu da ublaže rizike povezane sa poljoprivredom. Kao i svaki posao, poljoprivrednici moraju da razumeju rizike zbog kojih bi mogao izgubiti svoju investiciju i koliko se očekuje na kraju sezone rasta.

Teme koje treba pokriti:

 • Obuka vodi poljoprivrednike kroz proces uvažavanja važnosti shvatanja poljoprivrede kao posla
 • Rizici u poljoprivredi
 • Mehanizmi prenosa rizika
 • Osiguranje od vremenskih indeksa
 • Proces kupovine proizvoda i osnovna pitanja osiguranja
 • Vežbe usmerene na jačanje poljoprivrednikovog razumevanja prvih pet tema

Ishodi: poljoprivrednici će doći sa većim znanjem Poljoprivrednog Osiguranja kao alata za ublažavanje potencijalno ekonomski osakaćenih situacija.

Smart IPARD
20. Marketing i distribucija proizvoda (onlajn obuka)

Ciljna grupa: mikro, mala i srednja preduzeća

3 Cilj: Na ovom kursu za marketing i distribuciju proizvoda naučićete kako primeniti napredne koncepte na odluke o proizvodima, kao i najbolje načine za distribuciju i prodaju ponude potrošačima.

Teme koje se obrađuju:

 • Koji je značaj distribucije?
 • Šta je upravljanje distribucijom?
 • Pregled funkcija koje obavljaju marketinški i distributivni kanali i vrednosti koju oni stvaraju
 • Kako dizajnirati marketinški kanal i odabrati članove kanala
 • Moć i sukob u distributivnim kanalima
 • Franšizing kao alternativa distribuciji
 • Elektronski marketinški kanali i kanali usluga

Po završetku, učesnik obuke će:

 • Shvatite važnost kanala u osnovama marketinga
 • Shvatite šta članovi kanala stvaraju vrednost
 • Analizirajte različite tipove pokrivenosti tržišta
 • Cenite glavne strategije pozicioniranja u maloprodaji
 • Odredite koji tip posrednika se može koristiti u kanalu
Maja Mitic
21. Razvoj proizvoda (onlajn obuka)

Ciljna grupa: mikro, mala i srednja preduzeća

3 Cilj obuke: Efikasan proces za osmišljavanje, razvoj i lansiranje novih proizvoda ili usluga ključan je za postizanje konkurentnosti u većini industrija. Ovaj obuka uključuje koncepte kao što su nova strategija razvoja proizvoda, vrste strategija razvoja proizvoda i koraci.

Obuka će obuhvatiti:

 • Generacija ideje
 • Procena potreba zasnovana na sekundarnom i primarnom istraživanju (uključujući posmatranje potrošača)
 • Procena tržišta i konkurencije
 • Tržišni potencijal i rizici
 • Procena i izbor poslovnih modela
 • Dizajn (uključujući dizajn za upotrebu i dizajn platforme)
 • Troškovi i cene

Obuka za poneti: Učesnik će razumeti celokupan rocess razvoja proizvoda, od ideje o proizvodu do eventualnog lansiranja sa odgovarajućim poslovnim modelom.

Maja Mitic
22. Postavljanje i upravljanje zadrugama (onlajn obuka)

Ciljna grupa: poljoprivredni proizvođači i mikro, mala i srednja preduzeća

3 Cilj: Ključni članovi zadruge u velikoj meri određuju njen uspeh. Stoga je ključno identifikovanje pravih ljudi od samog početka. Osnovni članovi moraju imati zajedničke interese i ciljeve da bi rešili iste probleme prilikom osnivanja zadruge i kasnijeg upravljanja.

Učesnici će naučiti osnove o pokretanju i funkcionisanju zadruga:

 • Identifikovanje osnovnih članova i poslovne ideje
 • Istraživanje izvodljivosti poslovne ideje
 • Priprema organizacione strukture poslovnog plana
 • Funkcionisanje i upravljanje zadrugom

Po završetku obuke učesnik će imati jasniju predstavu o složenosti i koracima do formiranja zadruge i kasnijeg upravljanja zadrugom do uspeha.

Smart IPARD
23. Zdravlje i bezbednost (fito, sanitarni standardi, standardi obrade, standardi koji ulaze na nova tržišta — ISO, HACCP, GLOBAL GAP, itd.) (onlajn obuka)

Ciljna grupa: mikro, mala i srednja preduzeća

3 Cilj: Industrije u sektoru prerade hrane moraju biti svesne zdravstvenog i bezbednog rukovanja i proizvodnje prehrambenih proizvoda sa krajnjim odredištem za potrošača, bilo za lokalno ili međunarodno tržište. Ova obuka će informisati učesnike o fitosanitarnim, sanitarnim i standardima obrade za lokalna, ali i za nova tržišta. Učesnici će biti informisani o ISO, HACCP, GLOBAL GAP i drugim sertifikatima neophodnim za ulazak na nova tržišta ili održavanje postojećih.

Obuka će obuhvatiti neke od tema:

 • Značaj bezbednosti hrane i kontrole kvaliteta
 • Međunarodni okvir za propise o hrani
 • V.T.O. sporazum o sanitarnim i fitosanitarnim merama
 • Razvoj standarda bezbednosti i kvaliteta hrane
 • Sertifikacija sistema upravljanja sigurnošću hrane
 • Globalni standard sledljivosti
 • Pristup međunarodnim tržištima

Po završetku obuke, učesnik će imati bolji uvid u zdravstvene i bezbednosne standarde korisne za preradu hrane u zemlji i inostranstvu.

Maja Mitic
24. Strateško planiranje (onlajn obuka)

Ciljna grupa: Menadžeri mikro i malih preduzeća. Svi sektori

 

3 Pregled: Menadžeri MMSP će moći da razviju strateške planove za svoje poslovanje u narednih 3-5 godina, kao i da daju prioritete ciljevima i pripremaju održive godišnje, kvartalne i mesečne akcione planove za postizanje ciljeva. Učesnici mogu stvoriti najmoćnije ciljeve koji će pomoći da se posao podigne na viši nivo. Po završetku obuke, učesnici će biti u mogućnosti da se suoče sa potencijalnim preprekama i pretnjama i da planiraju odgovarajuće odgovore. Strateško planiranje je poslovna snaga i prilika na tržištu. Dobra strategija pruža putokaz za ispunjavanje ciljeva i procenu napretka na putu ka postizanju ovih ciljeva.

Teme treninga:

 • Vizija, misija i kompanija vrednuju stvaranje
 • Benchmarking
 • Razvoj strateškog pravca
 • Postavljanje strateških dugoročnih planova
 • Postavljanje godišnjih ciljeva i planova
 • Strateška analiza
 • Izrada godišnjeg, dvogodišnjeg i tromesečnog akcionog plana
 • Nadgledanje i kontrola akcionih planova
Maja Mitic
25. Agilno preduzetništvo (onlajn obuka)

Ciljna grupa: Menadžeri mikro i malih preduzeća. Svi sektori

3 Cilj obuke: Obuka je stvorena kao praktično uputstvo usmereno na vođe projekata i članove tima koji se prilagođavaju agilnom pristupu u planiranju i izvršavanju projekata u proizvodnoj i uslužnoj industriji. Obuka će učesnicima obuke pružiti pregled agilnog načina razmišljanja, vrednosti i principa i praktičnog pristupa agilnosti projekta. Po završetku obuke polaznici će biti u mogućnosti da usvoje i primene stečeno znanje u svakodnevnu poslovnu organizaciju i poslovanje.

Teme treninga:

 • Uvod u Agile
 • Rad koji se može definisati nasuprot radu sa velikom nesigurnošću
 • Izbor životnog ciklusa
 • Prediktivni, iterativni, inkrementalni i okretni životni ciklusi
 • Faktori projekta koji utiču na krojenje
 • Agile mindset
 • Agilan životni sastav ekipe
 • Implementacija agilnog: Stvaranje agilnog okruženja
 • Implementacija agilnog: pružanje agilnog okruženja
 • Organizaciono razmatranje za agilnost projekta
 • Rešavanje problema sa agilnim izazovom projekta
 • Agilna studija slučaja
Maja Mitic
26. Izvozno-uvozne carinske procedure (onlajn obuka)

Ciljna grupa: Menadžeri mikro i malih preduzeća, menadžeri finansija. Svi sektori (proizvodnja, trgovina i prodaja, prehrambena industrija, industrija metala i plastike, tekstilna industrija, IT i telekomunikacioni sektor itd.)

3 Cilj obuke: Poboljšanje procesa izvoza srpskih proizvoda na međunarodna tržišta. Razumevanje pravila i procedura koje su zatražile srpske i međunarodne institucije. Carinski postupci, postupak carinjenja, potrebna dokumentacija, carinske takse i porezi. Po završetku, učesnici će imati bliski uvid u međunarodne trgovinske postupke i shodno tome planirati poslovanje.

Teme treninga:

 • Poreklo deklaracije, EURO 1
 • Srpski proizvodi i deklaracija o poreklu
 • Preferencijalno poreklo u EU, CEFTA, BI, KZ, RU, TR, EFTA
 • Tarifni sistemi — Harmonizovani sistemski tarifni kodovi, EU-TARIC i srpski TARIS sistemi
 • Redovni uvoz i izvoz
 • Privremeni uvoz i izvoz
 • Uslovi INCOTERMS
 • Besplatne carinske zone u Srbiji, pogodnosti
 • Carinska vrednost robe
 • Uvozite carinske procedure i carinsku vrednost i porez
 • Izvozni carinski postupci i carinska vrednost i oporezivanje
 • Bankarske garancije, osiguranje
 • Plaćanje carine i PDV-a
 • Carinsko skladište
 • Privremena obrada i dorada
 • ATA karnet
 • Prerada sirovina pod carinskom kontrolom
 • Pasivna obrada
Maja Mitic
27. Upravljanje projektima za uspešno preduzetništvo  (onlajn obuka)

Ciljna grupa: MMSP u svim sektorima (proizvodna i uslužna industrija)

3 Cilj obuke: Nedostatak formalne obuke čini kompanije da trpe velike gubitke zbog neuspelih projekata. Obuka je namenjena menadžerima koji će moći da upravljaju projektom radi postizanja poslovnih ciljeva i razumeju procese neophodne za uspešan završetak projekta. Trening je dizajniran da pomogne učesnicima da smanje stres povezan sa aktivnostima upravljanja projektima, da povećaju šanse da će projekat biti završen na vreme, u okviru budžeta i potrebnog kvaliteta.

Teme treninga:

 • Svrha upravljanja projektima u svakodnevnom poslovanju
 • Razlike između vodopada, hibridnog i predviđanja projektnog okruženja
 • Iniciranje, planiranje, izvršavanje, nadgledanje i kontrola i zatvaranje projekata
 • Integracija projekata
 • Okvir za upravljanje projektima
 • Upravljanje obimom projekta
 • Upravljanje troškovima projekta
 • Upravljanje kvalitetom projekata
 • Upravljanje projektnom komunikacijom
 • Upravljanje projektnim nabavkama
 • Upravljanje zainteresovanim stranama na projektu
Maja Mitic
28. Primena međunarodnih standarda, svrha i koristi                        (onlajn obuka)

Ciljna grupa: Mikro, mala i srednja preduzeća. Sve industrije (osim prehrambene)

3 Cilj obuke: Svrha obuke je dati pregled standarda koji mogu povećati produktivnost kompanije, ubrzati rast i omogućiti pristup međunarodnom tržištu. Učesnici će naučiti koji se standardi primenjuju na njihovo poslovanje i imaće koristi od njihove primene u svakodnevnom radu. Naučiće kako standardi mogu smanjiti troškove i povećati profit, kako uskladiti tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čineći industriju efikasnijom i pomažući u uklanjanju barijera u međunarodnoj trgovini. Po završetku obuke, učesnik će imati bolji uvid u međunarodne standarde koji se mogu primeniti.

Teme treninga:

 • Standardizacija MMSP
 • Principi standarda
 • Usklađivanje i akreditacija sa međunarodnim standardima
 • Samoprocena i usaglašenost sa međunarodnim standardima
 • ISO standardi — uvod i svrha
 • ISO 9001 Upravljanje kvalitetom
 • ISO 14001 Upravljanje životnom sredinom
 • Društvena odgovornost ISO 26000
 • ISO 27001 Upravljanje bezbednošću informacija
 • ISO 22301 Bezbednost i otpornost — Sistemi upravljanja kontinuitetom poslovanja
 • ISO 32001 Upravljanje rizikom
 • ISO 45001 Zdravlje i bezbednost na radu
 • ISO 50001 Upravljanje energijom
 • ISO / IEC 12207, 15288
 • CMMI standardi — Integracija modela zrelosti sposobnosti
 • CE znak
 • Kvalitetni alati
Maja Mitic
29. Podsticaji Ministarstva poljoprivrede / Program grantova za poljoprivredu Svetske banke (onlajn obuka)

Ciljna grupa: Sva poljoprivredna preduzeća i poljoprivredna domaćinstva

3 Cilj obuke: Učesnici obuke biće upoznati sa poljoprivrednim subvencijama MPŠV, koje izlaze za radnu 2021. godinu u Srbiji. Učesnici će naučiti kako se prijaviti, kvalifikacije i sistem plaćanja. Učesnici će takođe biti upoznati sa novim programom Svetske banke od 50 miliona dolara koji će 2021. godine dodeljivati grantove poljoprivrednim domaćinstvima.

Teme:

 • Uvođenje svih poljoprivrednih nacionalnih subvencija za MSP iz različitih sektora iz fondova AP Vojvodine, republičkih fondova i svih ostalih raspoloživih izvora finansiranja.
 • Posebna pažnja na novi program grantova za poljoprivredu Svetske banke: uvod u program, uslovi za kvalifikaciju, način prijave i očekivanja od dodele nagrada.

Uticaj — učesnici će biti upoznati sa zakonodavstvom, mogućnostima i postupcima za takmičenje na nacionalnim javnim pozivima. Učesnici će biti u mogućnosti da pripreme prijave za nacionalna takmičenja i novi program Svetske banke za poljoprivredne grantove.

Maja Mitic