SRFP obuke su namenjene postojećim MMSP koja žele da unaprede i usavrše svoje poslovne veštine. Obuka će pored ostalog pokušati da unapredi veštine MMSP u razvoju biznis plana, podnošenju zahteva za kredit, finansijskom planiranju i razvoju tržišta.

Sve obuke imaju praktičan pristup učenju, kroz predstavljanje studija slučaja i vežbe. Konačni cilj je da se razviju poslovne veštine vlasnika MMSP-a kroz uočavanje problema u njihovom poslovanju.

SRFP predavači su međunarodni, regionalni i lokalni stručnjaci koji imaju veliko iskustvo vezano za teme obuke i mogu neposredno da daju savete polaznicima. Obuke će se održavati u učionicama i na onlajn seminarima.

Kako se prijaviti za obuku

Registracija za bilo koju obuku otvorenu za javnost se obavlja popunjavanjem obrasca za prijavu ispod opisa obuke (desno).

SRFP prima prijave za svaku zakazanu obuku sve do popune mesta. Obuke u učionicama može da pohađa najviše 25 osoba, odnosno 40 osoba u slučaju onlajn obuke.

SRFP planira da organizuje obuke za razvoj preduzeća u sledećim oblastima:

  • Pripremanje biznis plana
  • Pripremanje zahteva za kredit (uključujući i pregovaranje sa bankom)
  • Istraživanje tržišta
  • Upravljanje rizicima
  • Finansijsko planiranje (uključujući obrtni kapital, tokove novca i investicije)
  • Digitalni marketing
  • Podnošenje zahteva za IPARD / subvencije Vlade i poljoprivredno osiguranje
  • Druge obuke za razvoj preduzeća

SRFP će održati obuke za podršku mlekarskom sektoru u različitim oblastima Srbije. 

Plan obuke za mikro, mala i srednja preduzeća, farmere i mlekare

June Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
1 Onlajn
Finansijsko planiranje
2 Onlajn
Dizajn i pakovanje / Upravljanje brendom
3 Onlajn
Podsticaji Ministarstva poljoprivrede / Program grantova za poljoprivredu Svetske banke
Onlajn
Marketing i distribucija proizvoda
7 Onlajn
Priprema poslovnog plana
8 Onlajn
Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)
Onlajn
Upravljanje ljudskim resursima / Propisi o zapošljavanju i porezi
15 Onlajn
Upravljanje rizikom
16 Onlajn
IPARD
17 Onlajn
Izvozno-uvozne carinske procedure
21 Onlajn
Digitalna transformacija i poslovanje
22 Onlajn
Priprema poslovnog plana
Onlajn
Zdravlje i bezbednost (fito, sanitarni standardi, standardi obrade, standardi koji ulaze na nova tržišta - ISO, HACCP, GLOBAL GAP, itd.)
23 Onlajn
Priprema poslovnog plana
Onlajn
Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)
24 Onlajn
Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)
Onlajn
Podsticaji Ministarstva poljoprivrede / Program grantova za poljoprivredu Svetske banke
Onlajn
Primena međunarodnih standarda, svrha i koristi
28 Onlajn
Strateško planiranje
July Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
7 Onlajn
IPARD
13 Onlajn
Priprema poslovnog plana
14 Onlajn
Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)
21 Onlajn
Podsticaji Ministarstva poljoprivrede / Program grantova za poljoprivredu Svetske banke
28 Onlajn
IPARD
August Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
3 Onlajn
Priprema poslovnog plana
4 Onlajn
Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)
9 Onlajn
Priprema poslovnog plana
10 Onlajn
Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)
11 Onlajn
Podsticaji Ministarstva poljoprivrede / Program grantova za poljoprivredu Svetske banke
19 Onlajn
IPARD
30 Onlajn
Priprema poslovnog plana
31 Onlajn
Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)
September Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
1 Onlajn
Priprema poslovnog plana
2 Onlajn
Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)
Onlajn
Primena međunarodnih standarda, svrha i koristi
7 Onlajn
Razvoj izvoznih tržišta za proizvode i usluge
Onlajn
Strateško planiranje
8 Onlajn
IPARD
9 Onlajn
Izvozno-uvozne carinske procedure
13 Onlajn
Osnivanje i upravljanje poljoprivrednim zadrugama
14 Onlajn
Priprema poslovnog plana
Onlajn
Marketing i distribucija proizvoda
15 Onlajn
Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)
16 Onlajn
Razvoj proizvoda
20 Onlajn
Istraživanje tržišta
21 Onlajn
Priprema poslovnog plana
Onlajn
Upravljanje ljudskim resursima / Propisi o zapošljavanju i porezi
22 Onlajn
Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)
23 Onlajn
Upravljanje rizikom
28 Onlajn
Dizajn i pakovanje / Upravljanje brendom
30 Onlajn
IPARD
October Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
1 Onlajn
Strateško planiranje
4 Onlajn
Priprema poslovnog plana
5 Onlajn
Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)
Onlajn
Priprema poslovnog plana
6 Onlajn
Geografsko poreklo
Onlajn
Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)
11 Onlajn
Priprema poslovnog plana
12 Onlajn
Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)
Onlajn
Upravljanje projektima za uspešno preduzetništvo
13 Onlajn
Podsticaji Ministarstva poljoprivrede / Program grantova za poljoprivredu Svetske banke
14 Onlajn
Digitalna transformacija i poslovanje
Onlajn
Agilno preduzetništvo
18 Onlajn
Finansijsko planiranje
19 Onlajn
Poljoprivredno osiguranje
Onlajn
Health and Safety (phyto, sanitary, processing standards, standards entering new markets – ISO, HACCP, etc.)
20 Onlajn
IPARD
25 Onlajn
Priprema poslovnog plana
26 Onlajn
Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)
Onlajn
Izvozno-uvozne carinske procedure
27 Onlajn
Priprema poslovnog plana
28 Onlajn
Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)

Plan obuke za mikro, mala i srednja preduzeća, farmere i mlekare

March Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
Dr. Dušan
Radivojević
Dr. Milan
Adamović
1 Na daljinu
Razvoj proizvoda
2 Na daljinu
Digitalni marketing
9 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
10 Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
16 Na daljinu
Zdravlje i sigurnost (fito, sanitarni standardi, standardi obrade, standardi koji ulaze na nova tržišta - ISO, HACCP, CE znak, itd.)
22 Na daljinu
IPARD
23 Na daljinu
Pitanja i odgovori, analiza završenih BP i konsalting
29 Na daljinu
Pitanja i odgovori za IPARD
30 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
31 Na daljinu
E-trgovina za mikro, MSP i korporativne kompanije
Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
April Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
Dr. Dušan
Radivojević
Dr. Milan
Adamović
6 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
7 Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
Na daljinu
IPARD
8 Na daljinu
Osnivanje i upravljanje zadrugama
13 Na daljinu
Marketing i distribucija proizvoda
20 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
Na daljinu
Finansijsko planiranje
21 Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
22 Na daljinu
IPARD
26 Na daljinu
Iztraživanje tržišta
27 Na daljinu
Pitanja i odgovori za IPARD
May Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
Dr. Dušan
Radivojević
Dr. Milan
Adamović
5 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
6 Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
11 Na daljinu
Digitalni marketing
Na daljinu
IPARD
13 Na daljinu
Geografsko poreklo
19 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
20 Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
24 Na daljinu
Razvoj proizvoda
31 Na daljinu
IPARD
June Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
Dr. Dušan
Radivojević
Dr. Milan
Adamović
2 Na daljinu
Dizajn i pakovanje / Upravljanje brendom
3 Na daljinu
Pitanja i odgovori, analiza završenih BP i konsalting
7 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
Na daljinu
Finansijsko planiranje / optimizacija troškova
8 Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
16 Na daljinu
IPARD
28 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
29 Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
July Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
Dr. Dušan
Radivojević
Dr. Milan
Adamović
7 Na daljinu
IPARD
28 Na daljinu
IPARD

Plan obuke za mikro, mala i srednja preduzeća, farmere i mlekare

Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
Dr. Dušan
Radivojević
Dr. Milan
Adamović
SEPTEMBER
10
Novi Sad (na daljinu)
Razvoj izvoznih trzista
17 Na daljinu
Upravljanje ljudskim resursima. Propisi I porezi za zaposljavanje
Zajecar (na daljinu)
IPARD
21 Novi Pazar (na daljinu)
Premešteno na 25. septembar
23 Novi Pazar (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana. Premešteno na 21. oktoba
Na daljinu
Razvoj izvoznih tržišta
Zaječar (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana.
24 Novi Pazar (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom. Premešteno na 22. oktobar
Zaječar (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom.
30 Na daljinu
Poljoprivredno osiguranje
Leskovac (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana
OCTOBER
1
Leskovac (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
7 Subotica (na daljinu)
IPARD
8 Subotica (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana
9 Subotica (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
13 Kragujevac (UČIONICA)
Podizanje standarda kvaliteta proizvodnje mleka
15 Kragujevac (UČIONICA)
Tehnologija ishrane visokomlečnih krava
19 Užice (na daljinu)
IPARD
20 Na daljinu
Upravljanje ljudskim resursima. Propisi I porezi za zaposljavanje
Užice (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana
21 Užice (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
28 Zrenjanin (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana
Šabac (UČIONICA)
Podizanje standarda kvaliteta proizvodnje mleka
29 Zrenjanin (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
Šabac (UČIONICA)
Tehnologija ishrane visokomlečnih krava
NOVEMBER
2
Novi Sad (na daljinu)
IPARD
3 Novi Sad (UČIONICA)
Pripremaposlovnog plana
4 Novi Sad (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
10 Zaječar (UČIONICA)
Podizanje standarda kvaliteta proizvodnje mleka
12 Zaječar (UČIONICA)
Tehnologija ishrane visokomlečnih krava
16 Vranje (na daljinu)
IPARD
17 Vranje (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana
18 Vranje (UCEONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
19 Na daljinu
Dizajn i pakovanje / Upravljanje brendome
24 Leskovac (UČIONICA)
Podizanje standarda kvaliteta proizvodnje mleka
[Cancelled]
26 Leskovac (UČIONICA)
Tehnologija ishrane visokomlečnih krava
[Cancelled]
DECEMBER
1
Šabac (na dalinu)
IPARD
2 Šabac (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana
[Cancelled]
3 Šabac (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
[Cancelled]
8 Niš (UČIONICA)
Podizanje standarda kvaliteta proizvodnje mleka
[Cancelled]
9 Kraljevo (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana
[Cancelled]
10 Kraljevo (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
[Cancelled]
Niš (UČIONICA)
Tehnologija ishrane visokomlečnih krava
[Cancelled]
17 Subotica
Razvoj izvoznih tržišta
22 Na daljinu
Dizajn i pakovanje / Upravljanje brendom