SRFP obuke su namenjene postojećim MMSP koja žele da unaprede i usavrše svoje poslovne veštine. Obuka će pored ostalog pokušati da unapredi veštine MMSP u razvoju biznis plana, podnošenju zahteva za kredit, finansijskom planiranju i razvoju tržišta.

Sve obuke imaju praktičan pristup učenju, kroz predstavljanje studija slučaja i vežbe. Konačni cilj je da se razviju poslovne veštine vlasnika MMSP-a kroz uočavanje problema u njihovom poslovanju.

SRFP predavači su međunarodni, regionalni i lokalni stručnjaci koji imaju veliko iskustvo vezano za teme obuke i mogu neposredno da daju savete polaznicima. Obuke će se održavati u učionicama i na onlajn seminarima.

Kako se prijaviti za obuku

Registracija za bilo koju obuku otvorenu za javnost se obavlja popunjavanjem obrasca za prijavu ispod opisa obuke (desno).

SRFP prima prijave za svaku zakazanu obuku sve do popune mesta. Obuke u učionicama može da pohađa najviše 25 osoba, odnosno 40 osoba u slučaju onlajn obuke.

SRFP planira da organizuje obuke za razvoj preduzeća u sledećim oblastima:

 • Pripremanje biznis plana
 • Pripremanje zahteva za kredit (uključujući i pregovaranje sa bankom)
 • Istraživanje tržišta
 • Upravljanje rizicima
 • Finansijsko planiranje (uključujući obrtni kapital, tokove novca i investicije)
 • Digitalni marketing
 • Podnošenje zahteva za IPARD / subvencije Vlade i poljoprivredno osiguranje
 • Druge obuke za razvoj preduzeća

SRFP će održati obuke za podršku mlekarskom sektoru u različitim oblastima Srbije. 

Nedavno

IPARD obuke u Beogradu i Novom Sadu
2020-02-12
Pogledajte ovde video snimak

Katalog ponuđenih programa obuke, obuke onlajn i u učionicama

 1. Prijavljivanje za IPARD / subvencije nacionalne vlade
 2. IPARD program - M7 (naglasak na Meri 7 - seoski turizam)
 3. Priprema poslovnog plana
 4. Priprema zahteva za bankarski kredit (uključujući pregovore sa bankom)
 5. Digitalni marketing
 6. Digitalna transformacija i poslovanje
 7. Upravljanje preduzećem u kriznoj situaciji
 8. Finansijsko planiranje (uključujući radni novac / novčani tok i investicije)
 9. Istraživanje tržišta
 10. Upravljanje rizikom
 11. Podizanje standarda kvaliteta proizvodnje mleka
 12. Tehnologija ishrane visokomlečnih krava i proizvodnja kvalitetne stočne hrane
 13. Razvoj izvoznih tržišta za proizvode i usluge
 14. Geografsko poreklo
 15. Elektronska trgovina za poljoprivredne proizvođače
 16. Elektronska trgovina za MMSP
 17. Dizajn i pakovanje / Upravljanje brendom
 18. Upravljanje ljudskim resursima / Propisi o zapošljavanju i porezi
 19. Poljoprivredno osiguranje
 20. Marketing i distribucija proizvoda
 21. Razvoj proizvoda
 22. Postavljanje i upravljanje zadrugama
 23. Zdravlje i bezbednost (fito, sanitarni standardi, standardi obrade, standardi koji ulaze na nova tržišta - ISO, HACCP, GLOBAL GAP, itd.)

Plan obuke za mikro, mala i srednja preduzeća, farmere i mlekare

March Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
Dr. Dušan
Radivojević
Dr. Milan
Adamović
1 Na daljinu
Razvoj proizvoda
2 Na daljinu
Digitalni marketing
9 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
10 Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
16 Na daljinu
Zdravlje i sigurnost (fito, sanitarni standardi, standardi obrade, standardi koji ulaze na nova tržišta - ISO, HACCP, CE znak, itd.)
22 Na daljinu
IPARD
23 Na daljinu
Pitanja i odgovori, analiza završenih BP i konsalting
29 Na daljinu
Pitanja i odgovori za IPARD
30 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
31 Na daljinu
E-trgovina za mikro, MSP i korporativne kompanije
Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
April Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
Dr. Dušan
Radivojević
Dr. Milan
Adamović
6 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
7 Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
Na daljinu
IPARD
8 Na daljinu
Osnivanje i upravljanje zadrugama
13 Na daljinu
Marketing i distribucija proizvoda
20 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
Na daljinu
Finansijsko planiranje
21 Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
22 Na daljinu
IPARD
26 Na daljinu
Iztraživanje tržišta
27 Na daljinu
Pitanja i odgovori za IPARD
May Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
Dr. Dušan
Radivojević
Dr. Milan
Adamović
5 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
6 Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
11 Na daljinu
Digitalni marketing
Na daljinu
IPARD
13 Na daljinu
Geografsko poreklo
19 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
20 Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
24 Na daljinu
Razvoj proizvoda
31 Na daljinu
IPARD
June Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
Dr. Dušan
Radivojević
Dr. Milan
Adamović
2 Na daljinu
Dizajn i pakovanje / Upravljanje brendom
3 Na daljinu
Pitanja i odgovori, analiza završenih BP i konsalting
7 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
Na daljinu
Finansijsko planiranje / optimizacija troškova
8 Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
16 Na daljinu
IPARD
28 Na daljinu
Priprema poslovnog plana
29 Na daljinu
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom
July Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
Dr. Dušan
Radivojević
Dr. Milan
Adamović
7 Na daljinu
IPARD
28 Na daljinu
IPARD

Plan obuke za mikro, mala i srednja preduzeća, farmere i mlekare

Eduka
Plus
Smart
IPARD
Maja
Mitić
Dr. Dušan
Radivojević
Dr. Milan
Adamović
SEPTEMBER
10
Novi Sad (na daljinu)
Razvoj izvoznih trzista
17 Na daljinu
Upravljanje ljudskim resursima. Propisi I porezi za zaposljavanje
Zajecar (na daljinu)
IPARD
21 Novi Pazar (na daljinu)
Premešteno na 25. septembar
23 Novi Pazar (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana. Premešteno na 21. oktoba
Na daljinu
Razvoj izvoznih tržišta
Zaječar (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana.
24 Novi Pazar (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom. Premešteno na 22. oktobar
Zaječar (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj. pregovaranje sa bankom.
30 Na daljinu
Poljoprivredno osiguranje
Leskovac (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana
OCTOBER
1
Leskovac (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
7 Subotica (na daljinu)
IPARD
8 Subotica (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana
9 Subotica (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
13 Kragujevac (UČIONICA)
Podizanje standarda kvaliteta proizvodnje mleka
15 Kragujevac (UČIONICA)
Tehnologija ishrane visokomlečnih krava
19 Užice (na daljinu)
IPARD
20 Na daljinu
Upravljanje ljudskim resursima. Propisi I porezi za zaposljavanje
Užice (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana
21 Užice (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
28 Zrenjanin (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana
Šabac (UČIONICA)
Podizanje standarda kvaliteta proizvodnje mleka
29 Zrenjanin (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
Šabac (UČIONICA)
Tehnologija ishrane visokomlečnih krava
NOVEMBER
2
Novi Sad (na daljinu)
IPARD
3 Novi Sad (UČIONICA)
Pripremaposlovnog plana
4 Novi Sad (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
10 Zaječar (UČIONICA)
Podizanje standarda kvaliteta proizvodnje mleka
12 Zaječar (UČIONICA)
Tehnologija ishrane visokomlečnih krava
16 Vranje (na daljinu)
IPARD
17 Vranje (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana
18 Vranje (UCEONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
19 Na daljinu
Dizajn i pakovanje / Upravljanje brendome
24 Leskovac (UČIONICA)
Podizanje standarda kvaliteta proizvodnje mleka
[Cancelled]
26 Leskovac (UČIONICA)
Tehnologija ishrane visokomlečnih krava
[Cancelled]
DECEMBER
1
Šabac (na dalinu)
IPARD
2 Šabac (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana
[Cancelled]
3 Šabac (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
[Cancelled]
8 Niš (UČIONICA)
Podizanje standarda kvaliteta proizvodnje mleka
[Cancelled]
9 Kraljevo (UČIONICA)
Priprema poslovnog plana
[Cancelled]
10 Kraljevo (UČIONICA)
Priprema zahteva za bankarski kredit, uklj pregovaranje sa bankom
[Cancelled]
Niš (UČIONICA)
Tehnologija ishrane visokomlečnih krava
[Cancelled]
17 Subotica
Razvoj izvoznih tržišta
22 Na daljinu
Dizajn i pakovanje / Upravljanje brendom