SRFP Blog

Planiranje prenosa nasledstva farmi

Pre nego što svoju farmu budete predali sledećoj generaciji ili je budete preneli na nekoga drugog ko želi da je koristi za sopstvene poljoprivredne delatnosti bilo bi razborito pripremiti akcioni plan prenosa farme koji treba da sadrži vremenski raspored prenosa i svu potrebnu dokumentaciju za lakše obavljanje primopredaje.

Devet grešaka koje treba izbegavati u planiranju nasleđivanja farmi

Vlasnici farmi se nadaju da će svoj biznis jednoga dana preneti na sledeću generaciju. Većina vlasnika očekuje da rezultat svoga truda i rada prenese dalje, najčešće na svoju decu, ali u nekim slučajevima i na nekoga od zaposlenih ili neko treće lice. Prenos vlasništva nad farmom predstavlja sredstvo kojim se finansira vlasnikova penzija i nastavak delatnosti za generacije koje dolaze. Nažalost, mnogi vlasnici farmi padaju u razne zamke vezane sa prenos vlasništva, što dovodi do razočaranja. U nastavku je navedeno devet uobičajenih grešaka koje treba izbegavati kako biste obezbedili uspešan proces prenosa:

Sami pravite planove.  Prenos biznisa na sledeću generaciju predstavlja složen proces tokom kojeg se javljaju razni problemi. U ocom procesu od koristi mogu biti stručnjaci koji se bave planiranjem prenosa nasledstva, posebno neko ko može da okupi vašu porodicu i da vodi proces planiranja na osnovu svoga iskustva i lične procene. Pre nego što se upustite u planiranje prenosa nasledstva razmislite o tome da angažujete stručnjaka za nasleđivanje biznisa.

Da li će vaša deca želeti da preuzmu porodičnu farmu?  U mnogim slučajevima deca su spremana da u datom trenutku preuzmu farmu, ali često to nije slučaj. Deca mogu želeti da rade u nekoj drugoj profesiji (npr. da bude advokat, broker ili vlasnik preduzeća u grani industrije izvan poljoprivrede). Kao roditelj, potrebno je da s njima razgovarate o tome kakav je njihov stav po tom pitanju. Ostavite im otvorena vrata tako da mogu da uđu u biznis, ali nemojte ih uslovljavati da to moraju i da učine.  To će ih samo udaljiti i dovesti u položaj u kojem ne žele da se nađu a dugoročno gledano to može predstavljati katastrofu za posao.  Na kraju, to je pogrešan pristup i može dovesti do prepirki unutar porodice. Što pre budete saznali kakvo je njihovo mišljenje u pogledu preuzimanja posla, pre ćete moći da preduzmete korake radi utvrđivanja drugih opcija za prodaju biznisa trećim licima, kao što su kupac sa strane ili neko od zaposlenih.

Odugovlačite sve do dana kad rešite da se penzionišete ili se desi nešto još gore. S druge strane može se desiti da predugo traje čekanje da deca budu spremna da se uključe u posao, tako da se dospe u fazu nasleđivanja. Prečesto se dešava da vlasnici farmi čekaju do dana penzionisanja (a desi se čak i da preminu) kako bi obznanili takve planove, za koje u datom trenutku dete nažalost više nije zainteresovano i/ili nije na visini zadatka da preuzme farmu. Pre nego što dospete do te tačke, razgovarajte s decom o svojim idejama i planovima i pustite ih da sami donesu svoje odluke. Uključite ih u proces komunikacije s dobavljačima i kupcima, klijentima i osobljem. Naposletku, dajte im prostora da nauče kako posao funkcioniše, čak i ako naprave nekoliko grešaka, sve to čini deo procesa učenja. Svi smo morali odnekud da počnemo.

Odlažete planiranje do poslednjeg trenutka. Većina vlasnika preduzeća će odlagati planiranje prenosa nasledstva do poslednjeg trenutka. U mnogim slučajevima se uopšte ne planira. Najbolji scenario za plan prenosa nasledstva jeste da ga razrađujete tokom godina i, ako je to moguće, da na vreme planirate svoju izlaznu strategiju, čak i od samog početka vašeg poslovanja. Razvijajući strategiju za buduće povlačenje iz posla odrediće način na koji trenutno organizujete i vodite posao.

Odlažete razmišljanje o svome odlasku u penziju. Povlačenje iz posla može predstavljati izazov zbog opšte prirode vlasništva i upravljanja preduzećem i prepoznatljivog identiteta biznisa koji je postao čvrsto vezan za ličnost samog vlasnika. Mnogi penzioneri nemaju jasnu predstavu o tome šta žele da rade nakon penzionisanja, pa se naposletku vraćaju poslu, mešaju se u upravljačku strukturu i na taj način postaju smetnja poslovanju.

Niste otvoreni u pogledu svojih planova o penzionisanju. Zbog neizvesne budućnosti, većina vlasnika preduzeća nerado otkriva svoje planove o prenosu nasledstva. Najčešće je to zbog toga što zaziru od pokretanja diskusije o prenosu preduzeća i ulozi svoje porodice u tome. Ponekad je to samo zbog toga što žele da izbegnu priču o novcu i nasledstvu. Dugoročno gledano, ovo je pogrešan odnos prema vašoj deci i najverovatnije predstavlja buduću smetnju poslovanju. Što pre budete obelodanili svoje ideje i planove za poslovanje, što pre oni budu mogli da vide kako se uklapaju u proces nasleđivanja, to će im omogućiti da u slučaju potrebe svoje planove prilagode vašim. Na kraju, najbolje je da razgovarate sa vašim naslednicima, da povremeno održavate porodične sastanke kako biste ih o svemu informisali.

Izostavljate svoju porodicu iz kruga osoba od poverenja.   Pored toga, imate nedovoljno poverenje u svoju porodicu i ne prenosite poslovna ovlašćenja na naslednika. Mnogi roditelji imaju problema jer nemaju poverenja u svoju decu. Često im manjka vera da njihova deca rade pravu stvar pa zbog toga preterano nadgledaju njihove svakodnevne aktivnosti. Na kraju, njih to može samo oterati. To će stvoriti atmosferu nepoverenja. Zapamtite, porodica je porodica.

Ne dopuštate svojoj deci da rade za drugog poslodavca. Deca bi trebalo da se otisnu u stvarni svet i rade za nekoga drugog pre nego što se vrate u porodični posao. To će im pružiti dragoceni uvid u to kako drugi rade i kada se budu vratili na farmu imaće važno iskustvo. Na kraju, tako će steći širu sliku sveta i otkloniti im sumnju ako požele da preuzmu farmu.

Pravično delite posao među svojom decom. Jednaka raspodela partnerstva među decom naslednicima jeste loš način da se pristupi ovom pitanju. Deca imaju različite skupove veština, različita interesovanja, verovatno imaju i nesuglasice, različite planove i, naposletku, različite ideologije. Na kraju je najbolje da posao vodi samo jedan potomak. Kao roditelj, morate rano da počnete sa procenjivanjem ko od vaše dece ima veštine, energiju i stvarni interes da preuzme kontrolu nad poslovanjem. Takođe ćete morati da uzmete u obzir da dete, odnosno deca možda ne žele da se uključe u posao. U takvom slučaju izradite plan kako da detetu/deci ostavite imovinu koja nije vezana za posao koja će se računati kao njihove akcije, dividende i/ili osiguranje. Imajte na umu da takve mere mogu dovesti do sukoba sa decom koja nisu uključena u posao.