Poslovni anđeli i finansiranje rizičnim kapitalom u Srbiji

U ovoj članku ćemo se fokusirati na: 1) poslovnog anđela investitora i 2) investitora rizičnog kapitala. Da bismo u nekoliko reči napravili razliku između ova dva možemo reći da poslovni anđeo investitor ulaže u pokretanje start-ap preduzeća i start-ap ideje, sa manjim ulaganjima, dok investitor rizičnog kapitala ulaže u zrelije kompanije i start-ap preduzeća, sa većim ulaganjima. Investicije poslovnog anđela su rizičnije jer predstavljaju finansijska ulaganja u takoreći nepoznat biznis, dok investicije rizičnog kapitala predstavljaju ulaganje većih iznosa u relativno stabilnu i proverenu poslovnu ideju.

Ko su potencijalni proizvođači za organsku poljoprivredu?

Osim povoljnih uslova, organska poljoprivreda u našoj zemlji je nedovoljno razvijena. Za to postoje brojni razlozi sa kojima se naši proizvođači susreću prilikom prelaska ili u bavljenju ovom proizvodnjom.

Plan IPARD javnih poziva

Plan poziva za IPARD sredstva za 2021. godinu predviđa najviše sredstava za Meru 1 — Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Biće sredstava za mehanizaciju, ali ne i za traktore.

SRFP plan poslovnih obuka najavljenih za period januar–jun 2021

SRFP program ima zadovoljstvo da objavi plan obuka za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) i poljoprivrednike tokom perioda januar-jun 2021.godine.

Organska proizvodnja u Srbiji — Kako do profita?

Iako je nova Uredba Evropske unije o organskoj proizvodnji trebalo da stupi na snagu prvog dana 2021, taj rok je zbog pandemije prolongiran. Međutim, u Ministarstvu poljoprivrede rade na usaglašavanju nove regulative o toj oblasti, uz subvencije koje su za tu proizvodnju pet puta više nego za konvencionalnu.

Gorski Sir –poslovna niša preduzeća koje proizvodi sir na obroncima Fruške gore

U živopisnom selu Jazak, u podnožju nacionalnog parka Fruška Gora, preduzeće Gorski Sir bavi se proizvodnjom kozjeg sira za srpsko tržište. Kozji sir je proizvod koji se, nažalost, svake godine sve ređe viđa na rafovima u prodavnicama.

„Hazel House – kako su dve mlade žene u Srbiji pokrenule dugoročni posao sa lešnicima“

Katarina Đurović i Ana Suvacarov, vlasnice kompanije Hazel House, danas su retka pojava u Srbiji, kao dve mlade žene rešene da pokrenu neobičan projekat u poljoprivredi – posao sa lešnicima.

Snimljene obuke SRFP Programa sada su dostupne i onlajn

SRFP je postavio biblioteku video snimaka obuka iz perioda februar-jun 2020 na veb sajt programa website www.srfp.bfconsulting.com i YouTube kanal. U ovom period 1.200 poslovnih ljudi su pohađali obuke u učionicama i onlajn putem internet. Teme koje obuke pokrivaju tokom ovog perioda su:

Promocija treninga SRFP za septembar-decembar 2020 Program

SRFP sa zadovoljstvom najavljuje drugu seriju besplatnih obuka za period septembar-decembar 2020. Ovaj drugi krug prati uspešnu realizaciju skoro 50 obuka sprovedenih od februara do juna 2020. na teme: Izrada poslovnog plana, Zahtev za bankarski kredit, IPARD, E-Trgovina, Digitalna transformacija, Razvoj izvoznih tržišta i mnogi drugi. U prvih šest meseci godine, 1.200 poslovnih ljudi je pohađalo obuke u učionicama i onlajn putem interneta.

Program razvoja finansijskog sistema u ruralnim područjima u Srbiji (SRFP)

Poštovani,

U okviru tekućeg nastojanja da se pruži podrška održivom ekonomskom razvoju u Srbiji, Nemačka razvojna banka (KfW) naručila je izradu Programa  razvoja finansijskog sistema u ruralnim područjima u Srbiji (SRFP), koji sprovodi konsultantska kuća Business and Finance Consulting (BFC). Opšti cilj ovog Programa jeste povećanje prihoda u ruralnim područjima u Srbiji putem (1) povećanja pristupa kreditima i (2) podrške jačanju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) i preduzetnika koji posluju širom zemlje.

U okviru podrške koju SRFP pruža jačanju konkurentnosti MMSP i preduzetnika u ruralnim područjima u Srbiji nudi se niz aktivnosti za izgradnju kapaciteta poslovnih sposobnosti u različitim oblastima uključujući, između ostalog, pisanje isplativih poslovnih planova, državne subvencije i mere podrška u okviru IPARD programa, e-trgovina, digitalni marketing, razvoj izvoznih tržišta i izgradnja kapaciteta u lancu stvaranja vrednosti za mlečne proizvode. Obuka i aktivnosti vezane za podizanje kapaciteta poslovnih sposobnosti MMSP nude se besplatno. Krajnji cilj ovih aktivnosti jeste izgradnja lokalnih i regionalnih poslovnih kapaciteta na način koji stvara nove mogućnosti zapošljavanja i uvećava prihode.